Biomassa

Welk hout is geschikt ?

Niet al het hout is geschikt voor energie, er worden verschillende eisen aan gesteld. Het hout moet onder andere schoon zijn en moet bovendien vrij zijn van aanhangend zand, klei, stenen en plastic. Het droge stof gehalte is tenminste 45-50%. Het hout wordt aangeleverd in chips met een gemiddelde grote van 2-5 cm. Zo min mogelijk blad en/of naalden. Dit alles is van invloed op het logistiek- en oogstsysteem. Driessen Vreeland heeft een dusdanig systeem dat ruimschoots aan de eisen wordt voldaan en er een hoogwaardig eindproduct ontstaat.

houtjes.jpg